Skip to content

Prospectuses and Company descriptions

For more information about current Rights Issue 2023, click here.

2022

March 2022

Inbjudan till teckning av aktier i Coala Life Group AB

2021

October 2021

Company Description Coala Life

2019

November 2019

RNB - Inbjudan till teckning av aktier i RNB Retail and Brands AB

November 2019

RNB - Tilläggsprospekt till RNB Retail and Brands AB företrädesemission

2018

March 2018

RNB - Prospekt avseende emission av senior säkerställd obligation i RNB Retail and Brands AB

2013

April 2013

RNB - Prospekt avseende nyemission och teckningsrätter i RNB Retail and Brands AB