Skip to content
Coala Heart Monitor

Vad är Coala Life egentligen?

Vi kopplar upp hjärtan och lungor.

Coala Life har utvecklat och marknadsför Coala® – ett medicintekniskt system för att övervaka och stödja diagnostiken av patienter med hjärt- och lungsjukdomar på distans. Coalan är enkel för patienten att använda i vardagslivet och detekterar automatiskt 9 olika arytmier, baserat på algoritmer som utvecklats och validerats genom svensk forskning. Det ger välgrundad information om patienten och diagnostikstöd för vården på distans. Syftet är att hitta hjärt- och lungsjukdomar tidigt, kunna följa patienter över längre tid och minska belastningen på vården.

3 anledningar att investera i Coala Life

Globalt marknadsbehov

Hjärt- och kärlsjukdomar är vår tids främsta dödsorsak. Coala Life har som mål att radikalt förbättra livskvaliteten och det kliniska utfallet för de miljoner patienter som är drabbade av kardiovaskulära sjukdomar.

Världsledande tekniklösning

Coalas lösningar bygger på lång svensk forskning, unikt träffsäkra algoritmer och ett 30-tal patent. Coala systemet är CE- och FDA-godkänt och ersätts fullt ut i det amerikanska försäkringssystemet.

Ett team som vet hur man gör

Teamet bakom Coala har byggt globala medicintekniska bolag och flera har bakgrund i företag så som Abbott och Boston Scientific. Huvudkontoret ligger i Uppsala, och bolagets fokus ligger på expansion på USA-marknaden genom egen säljkår.

  • 1700 +

    läkare är idag anslutna till Coala Lifes vårdgivarportal Coala Care.

  • 500 +

    vårdgivare är anslutna till Coala Care plattformen med möjlighet att följa patienter på distans

  • 10000 +

    patienter har redan använt vår tjänst i Europa och USA.

Anslutna vårdgivare

"En femdubbling av omsättningen för de första 9 månaderna visar att vi är på rätt väg och att USA marknaden uppskattar vårt kompletta service erbjudande.”

– Dan Pitulia, vd och koncernchef, Coala Life AB
November 2023

Dan Pitulia
Coala - Prenumerera nyheter

Prenumerera

Loading...