Skip to content

Årsredovisning 2022 – Coala-Life Group AB (publ)

Coala-Life Group ABs årsredovisning för 2022 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida www.coalalife.com.

Coala-Life Group AB publicerar härmed sin årsredovisning för 2022. Årsredovisningen finns som bifogad fil eller tillgänglig på bolagets hemsida: https://investors.coalalife.com/sv/investerare/finansiella-rapporter-och-presentationer/