Skip to content

Bokslutskommuniké för perioden 1 september 2009 – 31 augusti 2010

Fjärde kvartalet, 1 juni 2010 - 31 augusti 2010

   §  Nettoomsättningen uppgick till 759 Mkr (813), en minskning med 6,7
procent, varav avyttringen av verksamheten på Steen & Ström påverkat med -4,0
procent och valutaeffekter med +0,7 procent. Omsättningen i jämförbara egna
butiker minskade med 0,8 procent.
   §  Rörelseresultatet förbättrades med 57 Mkr och uppgick till 6 Mkr
   (-51). Resultatet före skatt uppgick till -12 Mkr (-58).
   §  Resultatet efter skatt uppgick till -9 Mkr (-43), vilket motsvarar
-0,05 kronor (-0,38) per aktie.
   §  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 48 Mkr (5).


Perioden 1 september 2009 - 31 augusti 2010

   §  Nettoomsättningen uppgick till 3 054 Mkr (3 207), en minskning med 4,8
procent, varav avyttringen av verksamheten på Steen & Ström påverkat med -1,6
procent och valutaeffekter med +0,1 procent. Omsättningen i jämförbara egna
butiker minskade med 1,0 procent.
   §  Rörelseresultatet förbättrades med 184 Mkr och uppgick till 48 Mkr
   (-636 inkl. goodwill nedskrivning om 500 Mkr). Resultatet före skatt uppgick
till 22 Mkr (-689).
   §  Resultatet efter skatt uppgick till 29 Mkr (-663), vilket motsvarar
0,18 kronor (-6,12) per aktie.
   §  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 120 Mkr
(-104).
   §  Verksamheten på varuhuset Steen & Ström i Oslo har avyttrats.
   §  Bolaget har genomfört en riktad emission till Konsumentföreningen
Stockholm och en företrädesemission till existerande aktieägare uppgående till
ca 315 Mkr före emissionskostnader.
   §  Styrelsen i RNB RETAIL AND BRANDS har beslutat att behålla koncernens
verksamhet på NK Stockholm och NK Göteborg som ingår i affärsområdet Varuhus.
   §  Bolaget har genom nya kreditavtal säkrat den långsiktiga finansieringen.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mikael Solberg, CEO, RNB RETAIL AND BRANDS

Tfn: 08-410 520 20, 0768 87 20 20, e-post: mikael.solberg@rnb.se

Gunnar Bergquist, CFO,  RNB RETAIL AND BRANDS
Tfn: 08-410 520 01, 0768-87 20 01, e-post:gunnar.bergquist@rnb.se RNB RETAIL AND BRANDS äger, driver och utvecklar butiker inom mode, konfektion,
accessoarer, juveler och kosmetik med fokus på service och köpupplevelse utöver
det vanliga. Försäljning bedrivs i huvudsak i Skandinavien genom de tre
butikskoncepten
Brothers & Sisters, JC, Polarn O. Pyret, samt i butiker på varuhusen NK i
Stockholm och Göteborg och Illum i Köpenhamn. RNB RETAIL AND BRANDS har
verksamhet i 11 länder. RNB RETAIL AND BRANDS aktie är sedan 2001 noterad på
Nasdaq OMX Nordic.[HUG#1453726]

Bokslutskommuniké för perioden 1 september 2009 - 31 augusti 2010:
http://hugin.info/132993/R/1453726/394211pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
    other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
     originality of the information contained therein.

Source: RNB Retail and Brands AB via Thomson Reuters ONE