Skip to content

Bokslutskommuniké för perioden 1 september 2011 – 31 augusti 2012

Fjärde kvartalet, 1 juni 2012 – 31 aug 2012 i sammandrag

 

·     Nettoomsättningen uppgick till 671 Mkr (731), en minskning med 8,3 procent. Omsättningen i jämförbara egna butiker minskade med 3,4 procent under kvartalet.  

·     Nedskrivning av goodwill i Brothers & Sisters har skett med 201 Mkr.

·     Rörelseresultatet, exklusive goodwillnedskrivning, förbättrades med 6 Mkr och uppgick till -29 Mkr (-35). Reservering för bolagets fordringar i samband med konkursen i Panaxia har skett med 6 Mkr, vilket är bolagets totala exponering i konkursen.

·     JC's verksamhet i Norge, som avvecklats under året, har påverkat rörelseresultatet med 0 Mkr (-6).

·     Resultatet före skatt och före goodwillnedskrivning uppgick till -57 Mkr (-32). Orealiserat resultat på terminskontrakt har påverkat resultatet med -8 Mkr (7).

·     Resultatet efter skatt uppgick till -250 Mkr (-18), vilket motsvarar
-1,51 kronor (-0,11) per aktie.

·     Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -12 Mkr
            (49).

Perioden 1 september 2011 – 31 augusti 2012

·     Nettoomsättningen uppgick till 2 791 Mkr (2 966), en minskning med 5,9 procent. Omsättningen i jämförbara egna butiker minskade med 2,0 procent.

·     Nedskrivning av goodwill i Brothers & Sisters har skett med 201 Mkr (föregående år skrevs goodwill och varumärke i JC ner med 431 Mkr).

·     Rörelseresultatet, exklusive årets och föregående års nedskrivning av goodwill och varumärke, försämrades med 24 Mkr och uppgick till -102 Mkr  (-78).

·     JC's verksamhet i Norge, som avvecklats under året, har påverkat rörelseresultatet med -62 Mkr (-63).

·     Rörelseresultatet, exklusive JC's verksamhet i Norge och exklusive årets och föregående års nedskrivning av goodwill och varumärke försämrades med 25 Mkr och uppgick till -40 Mkr (-15).

·     Resultatet före skatt uppgick till -159 Mkr (-103) exklusive årets och föregående års nedskrivning av goodwill och varumärke. Exklusive även JC i Norge var resultatet före skatt -96 Mkr (-40). Orealiserat resultat på terminskontrakt har påverkat resultatet med
-2 Mkr (2).

·     Resultatet efter skatt uppgick till -329 Mkr (-445), vilket motsvarar -1,99 kronor (-2,69) per aktie.

·     Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4 Mkr

(-18).

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Magnus Håkansson, CEO, RNB RETAIL AND BRANDS
Tfn: 08-410 520 02, 0768 87 20 02, e-post: magnus.hakansson@rnb.se
Gunnar Bergquist, CFO, RNB RETAIL AND BRANDS
Tfn: 08-410 520 01, 0768-87 20 01, e-post: gunnar.bergquist@rnb.se

Informationen är sådan som RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 07:00 den 24 oktober 2012.

RNB RETAIL AND BRANDS äger, driver och utvecklar butiker inom mode, konfektion, accessoarer, juveler och kosmetik med fokus på service och köpupplevelse utöver det vanliga. Försäljning bedrivs i huvudsak i Skandinavien genom de tre butikskoncepten Brothers & Sisters, JC, Polarn O. Pyret, samt i butiker på varuhusen NK i Stockholm och Göteborg. RNB RETAIL AND BRANDS har verksamhet i 10 länder. RNB RETAIL AND BRANDS aktie är sedan 2001 noterad på Nasdaq OMX Nordic.

  

Bokslutskommuniké för perioden 1 september 2011 – 31 augusti 2012


This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: RNB Retail and Brands AB via Thomson Reuters ONE
HUG#1651730