Skip to content

Bolagsstyrning

Extra bolagsstämma 2023

Coala-Life Group AB (publ), org.nr 556495-4682, planerar att hålla extra bolagsstämma torsdagen den 26 januari 2023 klockan 10.00 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler, Sturegatan 10 i Stockholm.

Valberedning

Styrelse

Ledning