Skip to content

Bolagsstämmor

Extra bolagsstämma december 2023

Coala-Life Group AB (publ), org.nr 556495-4682, kommer att hålla en extra bolagsstämma fredagen den 22 december 2023 klockan 10.00 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler, Sturegatan 10 i Stockholm.

Årsstämma 2019/2020

RNB RETAIL AND BRANDS AB höll årsstämma torsdag den 19 december 2019 klockan 17.00 på Drottninggatan 33, Stockholm.

Årsstämma 2018/2019

RNB RETAIL AND BRANDS AB höll årsstämma torsdagen den 20 december 2018 klockan 17.00 på Drottninggatan 33, Stockholm.

Årsstämma 2017/2018

RNB RETAIL AND BRANDS AB höll årsstämma torsdagen den 21 december 2017 klockan 17.00 på Drottninggatan 33, Stockholm.

Årsstämma 2016/2017

RNB RETAIL AND BRANDS AB höll årsstämma torsdagen den 21 december 2016 klockan 17.00 på bolagets kontor, Regeringsgatan 29, Stockholm.

Årsstämma 2015/2016

RNB RETAIL AND BRANDS AB höll årsstämma torsdagen den 17 december 2015 klockan 17.00 på bolagets kontor, Regeringsgatan 29, Stockholm.

Årsstämma 2014/2015

RNB RETAIL AND BRANDS AB höll årsstämma torsdagen den 18 december 2014 klockan 17.00 på bolagets kontor, Regeringsgatan 29, Stockholm.

Årsstämma 2013/2014

RNB RETAIL AND BRANDS AB höll årsstämma den 16 januari 2014 kl. 17.00 på bolagets kontor, Regeringsgatan 29, Stockholm.

Årsstämma 2012/2013

RNB RETAIL AND BRANDS AB höll årsstämma den 17 januari 2013 kl. 17.00 på bolagets kontor, Regeringsgatan 29, Stockholm.