Skip to content

Revisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Till revisor nyvaldes vid årsstämman den 30 maj 2022 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Till huvudansvarig revisor utsågs den auktoriserade revisorn Leonard Daun. Postadress till revisorn är c/o PwC, Box 179, 751 04 Uppsala.
Kontorsadress är Hamngatan 26, Box 7850, 111 47 Stockholm.