Skip to content

Coala Life avser förvärva Vitrics Management, ett USA-bolag verksamt inom patientmonitorering

Coala-Life Group AB (publ), har idag ingått avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i Vitrics Management Group Inc (“Vitrics”) för en köpeskilling om 4,5 miljoner US dollar på kontant- och skuldfri basis. Vitrics är ett snabbväxande tjänstebolag inom Remote Patient Monitoring (RPM). Förvärvet är i linje med Coala Lifes strategi, med tydliga säljsynergier och bidrar positivt till resultatet från dag ett.

“Förvärvet av Vitrics stärker vårt erbjudande inom distansövervakning av patienter med kroniska sjukdomar. Vitrics plattform och kundbas kommer kunna skalas upp genom vår nationella säljkår, möjliggöra snabbare organisk tillväxt och effektivt få ut Coala Heart Monitor till ännu fler patienter som behöver den. På detta sätt skapar vi snabbare kritisk massa och trovärdighet med en accelererande tillväxt i både den förvärvade och befintliga verksamheten i USA.”, säger Dan Pitulia, VD för Coala-Life Group AB.

Vitrics grundades år 2021 av läkare och entrepenörer i Houston, Texas, för att erbjuda vårdgivare olika tjänster inom RPM. Vitrics nyckelfärdiga RPM-lösningar inkluderar olika typer av monitoreringstjänster och plattformslösningar för övervakning av kroniskt sjuka patienter i hemmet, på uppdrag av amerikanska vårdgivare. Bolaget har idag strax under 1000 kroniskt sjuka patienter som följs över längre tid med olika uppkopplade medicintekniska produkter i hemmen.

Vitrics omsatte under uppstartsåret 2021 cirka 0,7 miljoner US dollar med nollresultat. För 2022 beräknas bolaget omsätta mellan 1,9 och 2,2 miljoner US dollar med en EBITDA-marginal överstigande 40 procent. Vitrics har idag 15 anställda och 35 timanställda konsulter som arbetar med monitorering.

RPM är en ny vårdmodell i USA som utvecklas snabbt med Covid-19 som accelerator. RPM ersätts idag av alla amerikanska försäkringsbolag och miljontals patienter följs nu regelbundet på distans av sina vårdgivare. För att kvalificeras som RPM-patient krävs att man har en akut eller kronisk sjukdom, vilket över 150 miljoner amerikaner har. Utmaningen med RPM för vårdgivare är att hanteringen av produkter, data och uppföljning av patienter är omfattande. Vitrics har utvecklat en helhetstjänst där man effektivt driver RPM programmen på uppdrag av vårdgivare och delar på ersättningarna.

“Vi är stolta över att gå samman med Coala Life och få möjligheten att accelerera utrullningen av våra tjänster på den snabbväxande, nationella RPM-marknaden. Coala har utvecklat en unik lösning för hjärtpatienter som vi nu kan komplettera vårt erbjudande med”, säger Dr. Gary Spangler, medgrundare av Vitrics Management Group.

Vitrics förvärvas med egna kontanta medel för en total likvid om 4,5 miljoner US dollar på kontant- och skuldfri basis. Affären beräknas stänga efter sedvanlig due diligence senast 31 juli 2022.