Skip to content

Coala Life har nu tecknat avtal om utökad tjänst med 90% av anslutna patienter

Coala Life meddelar idag att bolaget omförhandlat avtal som inbegriper ytterligare ca 20%, 700 patienter, avseende bolagets utökade tjänst för Managed RPM i USA. Coala Life meddelade den 13 december 2022 att den utökade tjänsten innebär att intäkterna per patient där tjänsten utökas kommer att öka med ca 50%.

Bolaget har nu anslutit ca 90% av patienterna till den utökade tjänsten och ligger i linje med planen om att ha samtliga patienter anslutna till den utökade tjänsten under Q1. Den utökade tjänsten innehåller en mer omfattande analys och rapportering. Även inkluderat en viss förstärkning av bolagets kvalificerade personalstyrka beräknas intäktsökningen leda till ökade nettomarginaler. Den utökade tjänsten baseras i grunden på samma avtal som tidigare men med en reviderad och utökad prislista.

”Vi har idag ca 90% av patienterna anslutna till den utökade tjänsten och vi kommer inom den närmaste veckan ha samtliga patienter anslutna. Det innebär att från och med april tillämpas den utökade tjänsten på samtliga patienter. Som framgått i vår månatliga rapportering av nyckeltal har vi redan sett en intäktsökning per patient och i och med detta förväntas detta tal öka successivt över de närmaste månaderna”, säger Dan Pitulia, vd för Coala Life Group.