Skip to content

Coala Life ingår konvertibel lånefacilitet om 25 MSEK med befintliga aktieägare

Coala-Life Group AB (publ) (”Coala Life” eller ”Bolaget”) har ingått ett lånefacilitetsavtal om 25 MSEK med ett konsortium av befintliga ägare för att säkra Bolagets kortsiktiga rörelsekapitalbehov. Lånefaciliteten finns tillgänglig för Bolaget att nyttja i dess helhet senast den 31 mars 2023 och förfaller den 31 december 2023.

Bolaget har idag, den 15 november 2022, ingått ett lånefacilitetsavtal med ett konsortium av befintliga aktieägare. Lånefacilitetens storlek uppgår till 25 MSEK, och kan endast utnyttjas i dess helhet och förutsatt att det är påkallat av Bolagets rörelsekapitalsbehov. Lånefaciliteten kan senast utnyttjas den 31 mars 2023 och löper med en årlig ränta om åtta (8) procent från tiden för utnyttjandet. Utnyttjad lånevolym kan kvittas i en framtida emission, till samma villkor som erbjuds övriga investerare, alternativt återbetalas kontant i sin helhet till långivaren senast på förfallodagen den 31 december 2023. Bolaget och långivarna har en gemensam avsikt att lånet ska konverteras till aktier.
 
”Det är glädjande att våra större aktieägare visar ett starkt engagemang i bolaget genom att teckna ett låneavtal som kan komma att konverteras till aktier. Det visar att våra ägare tror på vår långsiktiga tillväxtresa på den amerikanska marknaden”, säger Dan Pitulia, VD för Coala-Life Group AB.