Skip to content

Coala Life nyckeltal december USA

Nyckeltal för december 2022:

  • Patienter i distansmonitorering per 31 december 2022: 3 500
  • Årstakt omsättning per 31 december 2022: 3,6 MUSD

 
Förklaringar nyckeltal
Patienter i distansmonitorering per 31 december 2022 – Antalet patienter som bolaget distansmonitorerade i slutet av december.
Årstakt omsättning per 31 december 2022 – Beräknad återkommande omsättning i USD baserat på den senaste månadens omsättning, mätt i årstakt.

Kommentarer nyckeltal december 2022
Utvecklingen ligger i linje med de finansiella målen.

Siffrorna i detta pressmeddelande är preliminära och oreviderade.