Skip to content

Coala Life nyckeltal mars USA

Nyckeltal för mars 2023:

  • Patienter i distansmonitorering per 31 mars 2023: 3 700
  • Årstakt omsättning per 31 mars 2023: 4,8 MUSD

 
Förklaringar nyckeltal
Patienter i distansmonitorering per 31 mars 2023 – Antalet patienter som bolaget distansmonitorerade i slutet av mars.
Årstakt omsättning per 31 mars 2023 – Beräknad återkommande omsättning i USD baserat på mars månads omsättning, mätt i årstakt.

Kommentarer nyckeltal mars 2023

Under mars har medelvärdet för intäkt per patient fortsatt öka, med ca 5%. Värdet kommer fortsätta öka då samtliga patienter från och med april ligger under den utökade servicemodellen. Mellan september 2022 och mars 2023 ligger den månatliga kumulativa omsättningstillväxten på ca 10% som prognosticerat.

Arbetet med att överföra patienter till den för Coala mer lönsamma modellen har legat helt i fokus för organisationen under mars, vilket påverkat försäljningsarbetet. Trots det slöts även avtal med ett flertal nya kliniker under månaden vilket kommer generera fler anslutna patienter framöver.

Historiska nyckeltal

Månad Patienter i distansmonitorering Årstakt omsättning
Mars 2023 3 700 4,8 MUSD
Februari 2023 3 700 4,6 MUSD
Januari 2023 3 800 3,7 MUSD
December 2022 3 500 3,6 MUSD
November 2022 3 100 3,2 MUSD
Oktober 2022 2 800 3,2 MUSD
September 2022 2 600 2,7 MUSD

Siffrorna i detta pressmeddelande är preliminära och oreviderade.