Skip to content

Coala Life tecknar avtal om utökad tjänst för ytterligare ca 30% av anslutna patienter

Coala Life meddelar idag att bolaget tecknat omförhandlade avtal som inbegriper ytterligare 10 kliniker och ca 1100 uppkopplade patienter avseende bolagets utökade tjänst för Managed RPM i USA. Coala Life meddelade den 13 december 2022 att den utökade tjänsten innebär att intäkterna per patient där tjänsten utökas kommer att öka med ca 50%.

”Med dessa omförhandlade avtal har vi nu anslutit ca 70% av patienterna till den utökade tjänsten, vilket är glädjande. Det betyder att vi ligger i linje med vår plan att ha samtliga patienter anslutna till den utökade tjänsten under Q1”, säger Dan Pitulia, vd för Coala Life Group.

Den utökade tjänsten innehåller en mer omfattande analys och rapportering. Även inkluderat en viss förstärkning av bolagets kvalificerade personalstyrka beräknas intäktsökningen leda till ökade nettomarginaler. Den utökade tjänsten baseras i grunden på samma avtal som tidigare men med en reviderad och utökad prislista. Avtalen började att distribueras och förhandlas med anslutna kliniker med början i januari och diskussioner med samtliga kunder är igång, planen är att ha detta klart inom ramen för Q1 2023.