Skip to content

Delårsrapport för perioden 1 sep 2008 – 28 feb 2009

Andra kvartalet, 1 december 2008 – 28 februari 2009

– Nettoomsättningen uppgick till 914,5 Mkr (854,1), en ökning med 7,1 procent, varav valutaeffekter uppgår till 2,5 procent. Omsättningen i jämförbara butiker minskade med 3,6 procent.

– Rörelseresultatet uppgick till -588,9 Mkr (-53,1) inklusive goodwill- nedskrivning om 500 Mkr. Resultatet efter finansnetto uppgick till -598,5 Mkr (-63,8).

– Varulageruppbyggnaden under hösten 2008 har medfört en onormalt hög reaförsäljning i kvartalet, vilket har påverkat resultatet negativt med ca 50 Mkr.

– Resultatet efter skatt uppgick till -572,2 Mkr (-45,0), vilket motsvarar -5,01 kronor (-0,77) per aktie.

– Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 42,8 Mkr (-101,4).

– Styrelsen har beslutat om en nedskrivning av goodwill om 500 Mkr.

Första halvåret, 1 september 2008 – 28 februari 2009

– Nettoomsättningen uppgick till 1 698,0 Mkr (1 777,8), en minskning med 4,5 procent. Valutaeffekter har påverkat omsättningen positivt med 2,5 procent. Omsättningen i jämförbara butiker minskade med 6,3 procent.

– Rörelseresultatet uppgick till -548,7 Mkr (28,4) inklusive goodwill- nedskrivning om 500 Mkr. Resultatet efter finansnetto uppgick till -575,8 Mkr (6,5).

– Varulageruppbyggnaden under hösten 2008 har medfört en onormalt hög reaförsäljning under halvåret, vilket har påverkat resultatet negativt med ca 50 Mkr.

– Resultatet efter skatt uppgick till -555,6 Mkr (9,8), vilket motsvarar -4,87 kronor (0,18) per aktie.

– Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -126,9 Mkr (-100,9).

– Styrelsen har beslutat om en nedskrivning av goodwill om 500 Mkr.

Efter periodens slut

– Styrelsen i RNB RETAIL AND BRANDS har beslutat att avyttra koncernens verksamhet på NK Stockholm och NK Göteborg som ingår i affärsområdet Varuhus till Åhléns AB. Köpeskillingen uppgår till 440 Mkr på skuldfri basis.

– Polarn O. Pyret har lanserat e-handel i Sverige.