Skip to content

Delårsrapport för perioden 1 sep 2008 – 30 nov 2008

Första kvartalet, 1 september 2008 – 30 november 2008

– Nettoomsättningen uppgick till 783,5 Mkr (923,7), en minskning med 15,2 procent. Omsättningen i jämförbara butiker minskade med 9,2 procent.

– Rörelseresultatet uppgick till 40,2 Mkr (81,5). Resultatet efter finansnetto uppgick till 22,7 Mkr (70,3).

– Resultatet efter skatt uppgick till 16,6 Mkr (54,8), vilket motsvarar 0,15 kronor (0,95) per aktie.

– Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -169,7 Mkr (0,5).

– Åtgärdsprogram för att sänka kostnader och kapitalbindning pågår.

– Kraftfull åtgärdsplan för att vända JC är under genomförande.

– Fortsatt stark utveckling för Polarn O. Pyret och Brothers & Sisters.

För mer information, vänligen kontakta

VD Mikael Solberg 08-410 520 20, 0768-87 20 20

CFO Göran Blomberg 08-410 520 99, 0768-87 20 99

IR Cecilia Lannebo 08-410 520 45, 0768-87 20 45