Skip to content

Delårsrapport för perioden 1 sep 2009 – 28 feb 2010

Andra kvartalet, 1 december 2009 – 28 februari 2010

 • Nettoomsättningen uppgick till 822,0 Mkr (914,5), en minskning med 10,2 procent, varav valutaeffekter påverkat med -3,6 procent. Omsättningen i jämförbara egna butiker minskade med 4,2 procent.
 • Rörelseresultatet förbättrades med 91,7 Mkr och uppgick till 2,8 Mkr (-588,9 inkl. goodwill nedskrivning om 500 Mkr). Resultatet före skatt uppgick till -4,0 Mkr (-598,5).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -3,4 Mkr (-572,2), vilket motsvarar -0,02 kronor (-5,01) per aktie.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 99,0 Mkr (42,8).
 • Styrelsen i RNB RETAIL AND BRANDS har tecknat avtal om att avyttra sin verksamhet på varuhuset Steen & Ström i Oslo.

Första halvåret, 1 september 2009 – 28 februari 2010

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 565,2 Mkr (1 698,0), en minskning med 7,8 procent, varav valutaeffekter påverkat med -1,6 procent. Omsättningen i jämförbara egna butiker minskade med 2,4 procent.
 • Rörelseresultatet förbättrades med 85 Mkr och uppgick till 36,3 Mkr   (-548,7 inkl. goodwill nedskrivning om 500 Mkr). Resultatet före skatt uppgick till 30,1 Mkr (-575,8).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 21,8 Mkr (-555,6), vilket motsvarar 0,14 kronor (-4,87) per aktie.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 83,9 Mkr (-126,9).
 • Styrelsen i RNB RETAIL AND BRANDS har tecknat avtal om att avyttra sin verksamhet på varuhuset Steen & Ström.
 • Bolaget har genomfört en riktad emission till Konsumentföreningen Stockholm och en företrädesemission till existerande aktieägare uppgående till ca 315 Mkr före emissionskostnader.