Skip to content

Delårsrapport för perioden 1 sep 2010 – 28 feb 2011

Andra kvartalet, 1 december 2010 – 28 februari 2011

  •    Nettoomsättningen uppgick till 772 Mkr (822), en minskning med 6,0 procent, varav avyttringen av verksamheten på Steen & Ström påverkat med -4,6 procent. Omsättningen i jämförbara egna butiker var oförändrad mot föregående år.
  •    Rörelseresultatet förbättrades med 8 Mkr och uppgick till 11 Mkr (3).
  •    Resultatet före skatt uppgick till -7 Mkr (-4). Orealiserat resultat på terminskontrakt har påverkat kvartalet negativt med 10 Mkr (-1).
  •    Resultatet efter skatt uppgick till -10 Mkr (-3), vilket motsvarar -0,06 kronor (-0,02) per aktie.
  •    Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 15 Mkr (99).

Första halvåret, 1 september 2010 – 28 februari 2011

  •    Nettoomsättningen uppgick till 1 560 Mkr (1 565), en minskning med 0,4 procent, varav avyttringen av verksamheten på Steen & Ström påverkat med -4,0 procent. Omsättningen i jämförbara egna butiker ökade med 3,1 procent.
  •    Rörelseresultatet förbättrades med 22 Mkr och uppgick till 58 Mkr (36).
  •    Resultatet före skatt uppgick till 33 Mkr (30). Finansnettot påverkades negativt av orealiserat resultat på terminskontrakt med 8 Mkr. Föregående år var motsvarande post positiv med 6 Mkr.
  •    Resultatet efter skatt uppgick till 24 Mkr (22), vilket motsvarar 0,15 kronor (0,14) per aktie.
  •    Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -19 Mkr (84).