Skip to content

Delårsrapport för perioden 1 sep 2011 – 28 feb 2012

Andra kvartalet, 1 december 2011 – 29 februari 2012 i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 754 Mkr (772), en minskning med 2,4 procent. Omsättningen i jämförbara egna butiker var oförändrad under kvartalet.
 • Rörelseresultatet, exklusive JC’s verksamhet i Norge försämrades med 28 Mkr och uppgick till -9 Mkr (19).
 • JC’s verksamhet i Norge, som är under avveckling, har påverkat rörelseresultatet med -16 Mkr (-8).
 • Resultatet före skatt uppgick till -42 Mkr (-7). Exklusive JC i Norge var resultatet före skatt -26 Mkr (0). Orealiserat resultat på terminskontrakt har påverkat resultatet med -5 Mkr (-10).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -20 Mkr (-10), vilket motsvarar -0,12 kronor (-0,06) per aktie.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 37 Mkr (15).

Första halvåret, 1 september 2011 – 29 februari 2012

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 508 Mkr (1 560), en minskning med 3,3 procent. Omsättningen i jämförbara egna butiker minskade med 1,6 procent.
 • Rörelseresultatet, exklusive JC’s verksamhet i Norge, försämrades med 56 Mkr och uppgick till 15 Mkr (71).
 • JC’s verksamhet i Norge, som är under avveckling, har påverkat resultatet med -55 Mkr (-13). Under det kommande tredje kvartalet beräknas maximalt 4 Mkr tillkomma i löpande driftsförluster för att slutföra avvecklingen.
 • Resultatet före skatt uppgick till -60 Mkr (33). Exklusive JC i Norge var resultatet före skatt -5 Mkr (46). Orealiserat resultat på terminskontrakt har påverkat resultatet med 1 Mkr (-8).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -47 Mkr (24), vilket motsvarar -0,28 kronor (0,15) per aktie.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 21 Mkr (-19).