Skip to content

Delårsrapport för perioden 1 sep 2011 – 31 maj 2012

Tredje kvartalet, 1 mars 2012 – 31 maj 2012 i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 613 Mkr (675), en minskning med 9,2 procent. Omsättningen i jämförbara egna butiker minskade med 1,8 procent under kvartalet.  
 • Rörelseresultatet, exklusive föregående års nedskrivning av goodwill och varumärke om 431 Mkr, förbättrades med 68 Mkr och uppgick till -34 Mkr  (-102).
 • JC’s verksamhet i Norge, som är under avveckling, har påverkat rörelseresultatet med -8 Mkr (-44).
 • Rörelseresultatet, exklusive JC’s verksamhet i Norge och exklusive föregående års nedskrivning av goodwill och varumärke (431 Mkr) förbättrades med 31 Mkr och uppgick till -26 Mkr (-57).
 • Resultatet före skatt uppgick till -42 Mkr (-105 exkl nedskrivning av goodwill och varumärke). Exklusive JC i Norge var resultatet före skatt -34 Mkr (-61). Orealiserat resultat på terminskontrakt har påverkat resultatet positivt med 5 Mkr (3).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -32 Mkr (-452), vilket motsvarar -0,19 kronor (-2,73) per aktie.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -13 Mkr (-47).

Perioden 1 september 2011 – 31 maj 2012

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 121 Mkr (2 235), en minskning med 5,1 procent. Omsättningen i jämförbara egna butiker minskade med 1,7 procent.
 • Rörelseresultatet, exklusive föregående års nedskrivning av goodwill och varumärke om 431 Mkr, försämrades med 30 Mkr och uppgick till -74 Mkr (-44).
 • JC’s verksamhet i Norge, som är under avveckling, har påverkat rörelseresultatet med -63 Mkr (-57).
 • Rörelseresultatet, exklusive JC’s verksamhet i Norge och exklusive föregående års nedskrivning av goodwill och varumärke (431 Mkr) försämrades med 24 Mkr och uppgick till -11 Mkr (13).
 • Resultatet före skatt uppgick till -101 Mkr (-71 exkl nedskrivning av goodwill och varumärke). Exklusive JC i Norge var resultatet före skatt -39 Mkr (-14). Orealiserat resultat på terminskontrakt har påverkat resultatet positivt med 6 Mkr (-5).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -79 Mkr (-428), vilket motsvarar -0,48 kronor (-2,58) per aktie.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 8 Mkr (-67).