Skip to content

Delårsrapport för perioden 1 sep 2012 – 28 feb 2013

Andra kvartalet, 1 december 2012 – 28 februari 2013 i sammandrag

 •    Nettoomsättningen uppgick till 702 Mkr (754), en minskning med 6,9 procent.
 •    Nedskrivning av varumärke har skett i JC med 260 Mkr.
 •    Rörelseresultatet uppgick till -28 Mkr (-25) exklusive genomförd nedskrivning av varumärke i JC om 260 Mkr.
 •     Resultatet före skatt uppgick till -41 Mkr (-42) exklusive genomförd nedskrivning av varumärke i JC om 260 Mkr.
 •    Resultatet efter skatt uppgick till -300 Mkr (-20), vilket motsvarar
  -1,81 kronor (-0,12) per aktie. Resultatet inkluderar 203 Mkr i nedskrivning efter skatt av varumärke i JC.
 •    Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 15 Mkr

            (37).

Halvåret, 1 september 2012 – 28 februari 2013 i sammandrag

 •    Nettoomsättningen uppgick till 1 370 Mkr (1 508), en minskning med 9,2 procent.
 •    Nedskrivning av varumärke har skett i JC med 260 Mkr.
 •    Rörelseresultatet uppgick till -29 Mkr (-40) exklusive genomförd nedskrivning av varumärke i JC om 260 Mkr.
 •    Resultatet före skatt uppgick till -51 Mkr (-60), exklusive genomförd nedskrivning av varumärke i JC om 260 Mkr.
 •    Resultatet efter skatt uppgick till -311 Mkr (-47), vilket motsvarar
  -1,88 kronor (-0,28) per aktie. Resultatet inkluderar 203 Mkr i nedskrivning efter skatt av varumärke i JC.
 •    Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -41 Mkr (21).