Skip to content

Delårsrapport för perioden 1 sep 2012 – 31 maj 2013

Tredje kvartalet, 1 mars 2013 – 31 maj 2013 i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 609 Mkr (613), en minskning med 0,7 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till -27 Mkr (-34).
 • Resultatet före skatt uppgick till -30 Mkr (-42).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -30 Mkr (-32), vilket motsvarar -0,01 kronor (-0,19) per aktie.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -44 Mkr (-13).
 • Nyemissionen om 463 Mkr fullföljdes. Nettolikviden har använts till återbetalning av lån samt förstärkt bolagets likviditet.
 • Årliga räntekostnader har minskat från 65 Mkr till 10 Mkr.
 • Kosta Outlet Mode AB avyttrades till Airport Retail Group.
 • Övertagandet skedde 1 juni 2013 och medför en betydande positiv kassaflödeseffekt under andra halvåret.
 • 23 butiker i JC, 16 i Sverige och 7 i Finland, kommer att stängas under tiden fram till Q2 2013/2014.
 • 4 nya butiker öppnades (exkl. övertagande och stängningar).

Perioden, 1 september 2012 – 31 maj 2013 i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 978 Mkr (2 121), en minskning med 6,7 procent.
 • Nedskrivning av varumärke har skett i JC med 260 Mkr.
 • Rörelseresultatet uppgick till -55 Mkr (-74) exklusive genomförd nedskrivning av varumärke om 260 Mkr.
 • Resultatet före skatt uppgick till -81 Mkr (-101), exklusive genomförd nedskrivning av varumärke om 260 Mkr.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -341 Mkr (-79), vilket motsvarar -0,43 kronor (-0,48) per aktie. Resultatet inkluderar 203 Mkr i nedskrivning efter skatt av varumärke i JC.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -85 Mkr (8).
 • Nyemissionen om 463 Mkr fullföljdes. Nettolikviden har använts till återbetalning av lån samt förstärkt bolagets likviditet.
 • Stängning av Sisters klar Q2 2013/2014.
 • Kosta Outlet Mode AB avyttrades till Airport Retail Group. Övertagandet skedde 1 juni, 2013
 • 23 butiker i JC, 16 i Sverige och 7 i Finland, kommer att stängas under innevarande år (t.o.m. Q2 2013/2014).
 • 13 nya butiker öppnades (exkl. övertagande och stängningar).