Skip to content

Delårsrapport för perioden 1 sep 2013 – 30 nov 2013

  • Per 1 november 2013 ingick RNB avtal om att avyttra dotterbolaget JC till Denim Island AB. I kvartalet uppgick JC:s försäljning till 111 Mkr (174) och rörelseresultatet till – 6Mkr (-21).
  • Nettoomsättningen exklusive avyttrad verksamhet uppgick till 484 Mkr (494), en minskning med 2,0 procent.
  • Rörelseresultatet, exklusive avyttrad verksamhet, uppgick till 15 Mkr (20).
  • Resultatet före skatt, exklusive avyttrad verksamhet uppgick till 13 Mkr (10).
  • Resultatet före skatt, inklusive avyttrad verksamhet uppgick till 7 Mkr (-11).
  • Resultatet efter skatt inklusive avyttrad verksamhet uppgick till 6 Mkr (-11), vilket motsvarar 0,19 kronor (-12,94) per aktie.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -19 Mkr (-57).
  • 1 nu butik (Polarn O. Pyret) öppnades under kvartalet.
  • Under kvartalet ingick Polarn O. Pyret avtal om för värv av 100% av aktierna i WAM AS i Norge. Wam AS är master franchisetagare till Polarn O. Pyret. Tillträde sker 2 januari 2014.