Skip to content

Delårsrapport för perioden 1 september 2010 – 28 februari 2011

Andra kvartalet, 1 december 2010 - 28 februari 2011
·       Nettoomsättningen uppgick till 772 Mkr (822), en minskning med 6,0
procent, varav avyttringen av verksamheten på Steen & Ström påverkat med -4,6
procent. Omsättningen i jämförbara egna butiker var oförändrad mot föregående
år.

·       Rörelseresultatet förbättrades med 8 Mkr och uppgick till 11 Mkr
(3).

·       Resultatet före skatt uppgick till -7 Mkr (-4). Orealiserat resultat på
 terminskontrakt har påverkat kvartalet negativt med 10 Mkr (-1).

·       Resultatet efter skatt uppgick till -10 Mkr (-3), vilket motsvarar
-0,06 kronor (-0,02) per aktie.

·       Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 15 Mkr
            (99).

Första halvåret, 1 september 2010 - 28 februari 2011
·      Nettoomsättningen uppgick till 1 560 Mkr (1 565), en minskning med 0,4
procent, varav avyttringen av verksamheten på Steen & Ström påverkat med -4,0
procent. Omsättningen i jämförbara egna butiker ökade med 3,1 procent.

·       Rörelseresultatet förbättrades med 22 Mkr och uppgick till 58 Mkr
(36).

·       Resultatet före skatt uppgick till 33 Mkr (30). Finansnettot påverkades
negativt av orealiserat resultat på terminskontrakt med 8 Mkr. Föregående år var
motsvarande post positiv med 6 Mkr.

·       Resultatet efter skatt uppgick till 24 Mkr (22), vilket motsvarar
0,15 kronor (0,14) per aktie.

·       Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -19 Mkr
            (84).
Händelser efter periodens slut

·       Årsstämman 2009/2010 i RNB RETAIL AND BRANDS gav valberedningen mandat
att säkerställa att en lämplig ersättare till den avgående styrelseordföranden
finns på plats när han lämnar sitt uppdrag. Valberedningen har beslutat att
styrelsen inom sig utser ny ordförande för tiden intill nästa årsstämma.
Styrelsen i RNB RETAIL AND BRANDS har beslutat att utse Laszlo Kriss till ny
styrelseordförande i bolaget. Tillträdet sker per den 1 maj i och med att
nuvarande ordföranden Magnus Håkansson då tillträder tjänsten som VD och
Koncernchef i bolaget.

·       Kontraktet för att bedriva verksamhet på Illum Kosmetik har sagts upp av
bolaget. Verksamheten kommer att avvecklas 15 januari 2012.


För ytterligare frågor kontakta:
Mikael Solberg, VD och koncernchef  RNB RETAIL AND BRANDS, tfn:
08-410 520 20, 0768-87 20 20, e-post: mikael.solberg@rnb.se

Gunnar Bergquist, CFO RNB RETAIL AND BRANDS, tfn: 08-410 520 01, 0768 87 20 01,
e-post: gunnar.bergquist@rnb.se


RNB RETAIL AND BRANDS äger, driver och utvecklar butiker inom mode, konfektion,
accessoarer, juveler och kosmetik med fokus på service och köpupplevelse utöver
det vanliga. Försäljning bedrivs i huvudsak i Skandinavien genom de tre
butikskoncepten Brothers & Sisters, JC, Polarn O. Pyret samt i butiker på
varuhusen NK i Stockholm och Göteborg och Illum i Köpenhamn. RNB RETAIL AND
BRANDS har verksamhet i 11 länder. RNB RETAIL AND BRANDS aktie är sedan 2001
noterad på Nasdaq OMX Nordic.


Delårsrapport för perioden 1 september 2010 - 28 februari 2011:
http://hugin.info/132993/R/1503681/438586pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
    other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
     originality of the information contained therein.

Source: RNB Retail and Brands AB via Thomson Reuters ONE

[HUG#1503681]