Skip to content

Delårsrapport för perioden 1 september 2010 – 31 maj 2011

Tredje kvartalet, 1 mars 2011 - 31 maj 2011
·       Nettoomsättningen uppgick till 675 Mkr (731), en minskning med 7,6
procent, varav avyttringen av verksamheten på Steen & Ström har påverkat med
-1,1 procent. Omsättningen i jämförbara egna butiker minskade med 6,4 procent.

·       Nedskrivning av goodwill och varumärke har skett i JC med 431 Mkr
brutto, 368 Mkr netto efter uppskjuten skatt.
·       Särskilda avsättningar har gjorts avseende inkuransrisk i lager med 58
Mkr och för osäkra fordringar med 14 Mkr.

·       Rörelseresultatet försämrades med 108 Mkr och uppgick till -102 Mkr  (6)
exklusive genomförd nedskrivning av goodwill och varumärke om  431 Mkr

·       Resultatet före skatt uppgick till -105 Mkr (4) exklusive genomförd
nedskrivning av goodwill och varumärke om 431 Mkr. Orealiserat resultat på
terminskontrakt har påverkat kvartalet positivt med 3 Mkr (3).

·       Resultatet efter skatt uppgick till -452 Mkr (16), vilket motsvarar
-2,73 kronor (0,10) per aktie. Resultatet inkluderar 368 Mkr i nedskrivning av
goodwill och varumärke i JC.

·       Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -47 Mkr
            (-12).

Perioden 1 september 2010 - 31 maj  2011
·       Nettoomsättningen uppgick till 2 235 Mkr (2 296), en minskning med 2,7
procent, varav avyttringen av verksamheten på Steen & Ström har påverkat med
-3,0 procent. Omsättningen i jämförbara egna butiker ökade med 0,1 procent.

·       Nedskrivning av goodwill och varumärke har skett i JC med 431 Mkr
brutto, 368 Mkr netto efter uppskjuten skatt.
·       Särskilda avsättningar har gjorts avseende inkuransrisk i lager med 58
Mkr och för osäkra fordringar med 14 Mkr.

·       Rörelseresultatet försämrades med 87 Mkr, exklusive genomförd
nedskrivning av goodwill och varumärke om 431 Mkr, och uppgick till -44 Mkr
(43).·       Resultatet före skatt uppgick till -72 Mkr (34), exklusive genomförd
nedskrivning av goodwill och varumärke om 431 Mkr. Finansnettot påverkades
negativt av orealiserat resultat på terminskontrakt med 5 Mkr. Föregående år var
motsvarande post positiv med 9 Mkr.

·       Resultatet efter skatt uppgick till -428 Mkr (38), vilket motsvarar
-2,58 kronor (0,24) per aktie. Resultatet inkluderar 368 Mkr i nedskrivning av
goodwill och varumärke i JC.

·       Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -67 Mkr (72).


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus Håkansson, CEO, RNB RETAIL AND BRANDS Tfn: 08-410 520 02, 0768 87 20 02,
e-post: magnus.hakansson@rnb.se

Gunnar Bergquist, CFO, RNB RETAIL AND BRANDS Tfn: 08-410 520 01, 0768-87 20 01,
e-post: gunnar.bergquist@rnb.se

RNB RETAIL AND BRANDS äger, driver och utvecklar butiker inom mode, konfektion,
accessoarer, juveler och kosmetik med fokus på service och köpupplevelse utöver
det vanliga. Försäljning bedrivs i huvudsak i Skandinavien genom de tre
butikskoncepten Brothers & Sisters, JC, Polarn O. Pyret, samt i butiker på
varuhusen NK i Stockholm och Göteborg och Illum i Köpenhamn. RNB RETAIL AND
BRANDS har verksamhet i 11 länder. RNB RETAIL AND BRANDS aktie är sedan 2001
noterad på Nasdaq OMX Nordic.
Delårsrapport för perioden 1 september 2010 – 31 maj 2011 :
http://hugin.info/132993/R/1527091/462798pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
    other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
     originality of the information contained therein.

Source: RNB Retail and Brands AB via Thomson Reuters ONE

[HUG#1527091]