Skip to content

Delårsrapport för perioden 1 september 2011 – 29 februari 2012

Andra kvartalet, 1 december 2011 – 29 februari 2012 i sammandrag

 

·     Nettoomsättningen uppgick till 754 Mkr (772), en minskning med 2,4 procent. Omsättningen i jämförbara egna butiker var oförändrad under kvartalet.

·     Rörelseresultatet, exklusive JC's verksamhet i Norge försämrades med 28 Mkr och uppgick till -9 Mkr (19).

·     JC's verksamhet i Norge, som är under avveckling, har påverkat rörelseresultatet med -16 Mkr (-8).

·     Resultatet före skatt uppgick till -42 Mkr (-7). Exklusive JC i Norge var resultatet före skatt -26 Mkr (0). Orealiserat resultat på terminskontrakt har påverkat resultatet med -5 Mkr (-10).

·     Resultatet efter skatt uppgick till -20 Mkr (-10), vilket motsvarar
-0,12 kronor (-0,06) per aktie.

·     Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 37 Mkr
            (15).

Första halvåret, 1 september 2011 – 29 februari 2012

·     Nettoomsättningen uppgick till 1 508 Mkr (1 560), en minskning med 3,3 procent. Omsättningen i jämförbara egna butiker minskade med 1,6 procent.

·     Rörelseresultatet, exklusive JC's verksamhet i Norge, försämrades med 56 Mkr och uppgick till 15 Mkr (71).

·     JC's verksamhet i Norge, som är under avveckling, har påverkat resultatet med -55 Mkr (-13). Under det kommande tredje kvartalet beräknas maximalt 4 Mkr tillkomma i löpande driftsförluster för att slutföra avvecklingen.

·     Resultatet före skatt uppgick till -60 Mkr (33). Exklusive JC i Norge var resultatet före skatt -5 Mkr (46). Orealiserat resultat på terminskontrakt har påverkat resultatet med 1 Mkr (-8).

·     Resultatet efter skatt uppgick till -47 Mkr (24), vilket motsvarar
-0,28 kronor (0,15) per aktie.

·     Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 21 Mkr
            (-19).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus Håkansson, CEO, RNB RETAIL AND BRANDS Tfn: 08-410 520 02, 0768 87 20 02, e-post: magnus.hakansson@rnb.se

Gunnar Bergquist, CFO, RNB RETAIL AND BRANDS Tfn: 08-410 520 01, 0768-87 20 01, e-post: gunnar.bergquist@rnb.se

RNB RETAIL AND BRANDS äger, driver och utvecklar butiker inom mode, konfektion, accessoarer, juveler och kosmetik med fokus på service och köpupplevelse utöver det vanliga. Försäljning bedrivs i huvudsak i Skandinavien genom de tre butikskoncepten Brothers & Sisters, JC, Polarn O. Pyret, samt i butiker på varuhusen NK i Stockholm och Göteborg. RNB RETAIL AND BRANDS har verksamhet i 10 länder. RNB RETAIL AND BRANDS aktie är sedan 2001 noterad på Nasdaq OMX Nordic.

Delårsrapport för perioden 1 september 2011 – 29 februari 2012


This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: RNB Retail and Brands AB via Thomson Reuters ONE
HUG#1598509