Skip to content

Delårsrapport för perioden 1 september 2011 – 30 november 2011

Första kvartalet, 1 september 2011 – 30 november 2011 i sammandrag

·     Nettoomsättningen uppgick till 754 Mkr (787), en minskning med 4,3 procent. Omsättningen i jämförbara egna butiker minskade med 3,7 procent.

·     Rörelseresultatet, exklusive JC's verksamhet i Norge försämrades med 28 Mkr och uppgick till 24 Mkr (52).

·     JC's verksamhet i Norge, som är under avveckling, har påverkat resultatet med -39 Mkr (-5). I resultatet ligger en avsättning om 33 Mkr för strukturkostnader i samband med avvecklingen. Därutöver förväntas de kommande två kvartalen sammanlagt att belastas med löpande driftsförluster på cirka 20 Mkr för att slutföra avvecklingen.

·     Resultatet före skatt uppgick till -18 Mkr (41). Exklusive JC i Norge var resultatet före skatt 21 Mkr (46). Orealiserat resultat på terminskontrakt har påverkat resultatet positivt med 6 Mkr (2).

·     Resultatet efter skatt uppgick till -28 Mkr (34), vilket motsvarar
-0,17 kronor (0,20) per aktie.

·     Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -16 Mkr
            (-35).

Händelser efter balansdagen

·     Tidigare har kommunicerats om att reducera den norska verksamheten inom JC ner till 5 butiker. Verksamheten kommer nu istället att avvecklas i sin helhet inom de kommande två kvartalen.

·     Bolaget har säkrat ny rörelsefinansiering från bolagets huvudägare Konsumentföreningen Stockholm. Den nya rörelsefinansieringen består av ett nytt lån om maximalt 150 Mkr med en löptid om 24 månader från och med mars 2012. Lånet är amorteringsfritt under det första årets löptid och ska därefter amorteras i sin helhet under nästföljande år (mars 2013 till mars 2014). Villkoren för lånet är marknadsmässiga.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus Håkansson, CEO, RNB RETAIL AND BRANDS Tfn: 08-410 520 02, 0768 87 20 02, e-post: magnus.hakansson@rnb.se

Gunnar Bergquist, CFO, RNB RETAIL AND BRANDS Tfn: 08-410 520 01, 0768-87 20 01, e-post: gunnar.bergquist@rnb.se

RNB RETAIL AND BRANDS äger, driver och utvecklar butiker inom mode, konfektion, accessoarer, juveler och kosmetik med fokus på service och köpupplevelse utöver det vanliga. Försäljning bedrivs i huvudsak i Skandinavien genom de tre butikskoncepten Brothers & Sisters, JC, Polarn O. Pyret, samt i butiker på varuhusen NK i Stockholm och Göteborg. RNB RETAIL AND BRANDS har verksamhet i 10 länder. RNB RETAIL AND BRANDS aktie är sedan 2001 noterad på Nasdaq OMX Nordic.

Delårsrapport för perioden 1 september 2011 – 30 november 2011


This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: RNB Retail and Brands AB via Thomson Reuters ONE
HUG#1578340