Skip to content

Delårsrapport för perioden 1 september 2011 – 31 maj 2012

Tredje kvartalet, 1 mars 2012 – 31 maj 2012 i sammandrag

 

·     Nettoomsättningen uppgick till 613 Mkr (675), en minskning med 9,2 procent. Omsättningen i jämförbara egna butiker minskade med 1,8 procent under kvartalet.  

·     Rörelseresultatet, exklusive föregående års nedskrivning av goodwill och varumärke om 431 Mkr, förbättrades med 68 Mkr och uppgick till -34 Mkr   (-102).

·     JC's verksamhet i Norge, som är under avveckling, har påverkat rörelseresultatet med -8 Mkr (-44).

·     Rörelseresultatet, exklusive JC's verksamhet i Norge och exklusive föregående års nedskrivning av goodwill och varumärke (431 Mkr) förbättrades med 31 Mkr och uppgick till -26 Mkr (-57).

·     Resultatet före skatt uppgick till -42 Mkr (-105 exkl nedskrivning av goodwill och varumärke). Exklusive JC i Norge var resultatet före skatt -34 Mkr (-61). Orealiserat resultat på terminskontrakt har påverkat resultatet positivt med  5 Mkr (3).

·     Resultatet efter skatt uppgick till -32 Mkr (-452), vilket motsvarar
-0,19 kronor (-2,73) per aktie.

·     Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -13 Mkr
            (-47).

Perioden 1 september 2011 – 31 maj 2012

·     Nettoomsättningen uppgick till 2 121 Mkr (2 235), en minskning med 5,1 procent. Omsättningen i jämförbara egna butiker minskade med 1,7 procent.

·     Rörelseresultatet, exklusive föregående års nedskrivning av goodwill och varumärke om 431 Mkr, försämrades med 30 Mkr och uppgick till -74 Mkr  (-44).

·     JC's verksamhet i Norge, som är under avveckling, har påverkat rörelseresultatet med -63 Mkr (-57).

·     Rörelseresultatet, exklusive JC's verksamhet i Norge och exklusive föregående års nedskrivning av goodwill och varumärke (431 Mkr) försämrades med 24 Mkr och uppgick till  -11 Mkr (13).

·     Resultatet före skatt uppgick till -101 Mkr (-71 exkl nedskrivning av goodwill och varumärke). Exklusive JC i Norge var resultatet före skatt -39 Mkr (-14). Orealiserat resultat på terminskontrakt har påverkat resultatet positivt med  6 Mkr (-5).

·     Resultatet efter skatt uppgick till -79 Mkr (-428), vilket motsvarar
-0,48 kronor (-2,58) per aktie.

·     Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 8 Mkr
            (-67).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus Håkansson, CEO, RNB RETAIL AND BRANDS Tfn: 08-410 520 02, 0768 87 20 02, e-post: magnus.hakansson@rnb.se

Gunnar Bergquist, CFO, RNB RETAIL AND BRANDS Tfn: 08-410 520 01, 0768-87 20 01, e-post: gunnar.bergquist@rnb.se

RNB RETAIL AND BRANDS äger, driver och utvecklar butiker inom mode, konfektion, accessoarer, juveler och kosmetik med fokus på service och köpupplevelse utöver det vanliga. Försäljning bedrivs i huvudsak i Skandinavien genom de tre butikskoncepten Brothers & Sisters, JC, Polarn O. Pyret, samt i butiker på varuhusen NK i Stockholm och Göteborg. RNB RETAIL AND BRANDS har verksamhet i 10 länder. RNB RETAIL AND BRANDS aktie är sedan 2001 noterad på Nasdaq OMX Nordic.

Delårsrapport för perioden 1 september 2011 – 31 maj 2012


This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: RNB Retail and Brands AB via Thomson Reuters ONE
HUG#1622259