Skip to content

Delårsrapport för perioden 1 september 2014 – 28 februari 2015

RNB Retail and Brands positiva trend med vinstförbättringar fortsätter – för andra kvartalet 2014/15 redovisar RNB ett positivt rörelseresultat om 17 mkr, en förbättring med hela 15 mkr mot föregående år. Andra kvartalet 2014/2015 är bolagets fjärde kvartal i följd med bättre försäljning än marknaden. Försäljningsökningen under kvartalet för de tre koncepten uppgick till mellan 14 och 18 procent.

ANDRA KVARTALET, 1 DECEMBER 2014 – 28 FEBRUARI 2015 I SAMMANDRAG

 • Försäljningen i jämförbara butiker ökade under kvartalet med +15,3%, att jämföras mot marknadens ökning om+1,9% (HUI).
 • Nettoomsättningen uppgick till 578 Mkr (502).
 • Rörelseresultatet uppgick till 17 Mkr (2).
 • Resultatet före skatt uppgick till 23 Mkr (-2).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 23 Mkr (-2), vilket motsvarar 0,67 kronor (-0,06) per aktie.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 24 Mkr (42).
 • Under kvartalet har RNB ingått avtal om möjlighet till förlängning av del av rörelsefinansieringen (200 Mkr) från bolagets huvudägare, Konsumentföreningen Stockholm. Avtalet medför en möjlighet att förlänga finansieringen med ett år, från 2016 till 2017.
 • Under kvartalet har Kristian Lustin anställts som ny CFO i RNB Retail and Brands. Kristian ersätter Stefan Danieli.

PERIODEN, 1 SEPTEMBER 2014 – 28 FEBRUARI 2015 I SAMMANDRAG

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 087 Mkr (1 096, inklusive avyttrad verksamhet (JC)).
 • Rörelseresultatet uppgick till 40 Mkr (11, inklusive avyttrad verksamhet (JC)).
 • Rörelseresultatet för den senaste 12-månadersperioden uppgår till 30 Mkr (3).
 • Resultatet före skatt uppgick till 45 Mkr (5, inklusive avyttrad verksamhet (JC)).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 45 Mkr (4, inklusive avyttrad verksamhet (JC)), vilket motsvarar 1,32 kronor (0,13) per aktie.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 30 Mkr (22).
 • Under perioden har RNB ingått avtal om möjlighet till förlängning av del av rörelsefinansieringen (200 Mkr) från bolagets huvudägare, Konsumentföreningen Stockholm. Avtalet medför en möjlighet att förlänga finansieringen med ett år, från 2016 till 2017.