Skip to content

Delårsrapport för perioden 1 september 2015 – 29 februari 2016

För andra kvartalet 2015/2016 redovisar RNB ett rörelseresultat om 1 Mkr jämfört med 17 Mkr motsvarande kvartal föregående år. Försäljningsförändringen under kvartalet för de tre konceptens jämförbara butiker i Sverige uppgick till mellan -4 och 6 procent och totalt för koncernen -1 procent. Brothers utvecklas fortsatt positivt med föräljning som tydligt är bättre än marknaden. Försäljningen i Departments & Stores minskade marginellt. En översyn av verksamheten i Polarn O. Pyret har inletts för att tydligt öka lönsamheten för affärsområdet.

ANDRA KVARTALET, 1 DECEMBER 2015 –
29 FEBRUARI 2016  I SAMMANDRAG

 •   Försäljningen i jämförbara butiker i Sverige minskade under kvartalet med 0,8 procent, att jämföras mot marknadens ökning om 1,9 procent (HUI).
 •  Nettoomsättningen uppgick till 573 Mkr (578), en minskning med 1,0 procent.  
 •  Rörelseresultatet uppgick till 1 Mkr (17).
 •  Rörelseresultatet före avskrivningar för den senaste 12-månadersperioden uppgår till 86 Mkr.
 •  Rörelseresultatet för den senaste 12-månadersperioden uppgår till 38 Mkr.
 •  Resultatet före skatt uppgick till -5 Mkr (23). 
 •  Resultatet efter skatt uppgick till -5 Mkr (23), vilket motsvarar -0,14 kronor (0,67) per aktie.   
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten var 20 Mkr (42). 

PERIODEN, 1 SEPTEMBER 2015 –
29 FEBRUARI 2016 I SAMMANDRAG

 •   Försäljningen i jämförbara butiker ökade under perioden med 5,1 procent.
 •   Nettoomsättningen uppgick till 1 129 Mkr (1 087), motsvarande en ökning med 3,8 procent.
 •   Rörelseresultatet uppgick till 30 Mkr (40).
 •   Resultatet före skatt uppgick till 26 Mkr (45).
 •   Resultatet efter skatt uppgick till 26 Mkr (45), vilket motsvarar 0,76 kronor (1,32) per aktie.
 •   Kassaflödet från den löpande verksamheten var 36 Mkr (48).

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Polarn O. Pyret förvärvade 51 procent av Kids Company Oy. Kids Company Oy, som är masterfranchiseverksamheten i Finland, beräknas omsätta drygt 100 mkr på årsbasis och har tolv butiker, en e-handelsbutik samt tre franchsiebutiker i Finland. Tillträde för förvärvet är 31 mars 2016 och inkluderar en ömsesidig option att förvärva respektive sälja resterande 49 procent inom fyraårsperiod.