Skip to content

Delårsrapport för perioden 1 september 2015 – 31 maj 2016

Tydlig förbättring från kvartal två

Samtliga tre koncept visar överlag på en bra utveckling. Brothers sticker ut med en försäljningsökning på hela sju procent och ett positivt resultat i tredje kvartalet på 12 Mkr. Departments & Stores visar fortsatt stabilitet och presterar en mindre ökning av kvartalsresultatet jämfört med tredje kvartalet föregående år, trots lägre besökssiffror. Polarn O. Pyret ökar sin försäljning under pågående omstrukturering av verksamheten.

TREDJE KVARTALET, 1 MARS 2016 – 31 MAJ 2016 I SAMMANDRAG

 • Försäljningen i jämförbara butiker i Sverige ökade under kvartalet med 1,0 procent, att jämföras mot marknadens ökning om 1,7 procent (HUI).
 • Nettoomsättningen uppgick till 489 Mkr (485), en ökning med 0,7 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 0 Mkr (-4).
 • Rörelseresultatet före avskrivningar för den senaste 12-månaderserioden uppgår till 89 Mkr.
 • Rörelseresultatet för den senaste 12-månadersperioden uppgår till 42 Mkr (40).
 • Resultatet före skatt uppgick till -10 Mkr (-8).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -10 Mkr (-8), vilket motsvarar -0,28 kronor (-0,25) per aktie.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 10 Mkr (40).
 • Polarn O. Pyret förvärvade 51 procent av Kids Company Oy. Kids Company Oy, som är masterfranchiseverksamheten i Finland, beräknas omsätta drygt 100 Mkr på årsbasis och har tolv butiker, en e-handelsbutik samt tre franchisebutiker i Finland.

PERIODEN, 1 SEPTEMBER 2015 – 31 MAJ 2016 I SAMMANDRAG

 • Försäljningen i jämförbara butiker ökade under perioden med 3,7 procent.
 • Nettoomsättningen uppgick till 1 618 Mkr (1 573), motsvarande en ökning med 2,9 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 30 Mkr (36).
 • Resultatet före skatt uppgick till 15 Mkr (36).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 15 Mkr (36), vilket motsvarar 0,49 kronor (1,07) per aktie.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 46 Mkr (88).

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • I juni ingick RNB avtal om möjlighet till förlängning av nuvarande rörelsefinansieringsram om 400 Mkr från bolagets huvudägare, Konsumentföreningen Stockholm. Avtalet medför en möjlighet att förlänga finansieringen från 2017 till 2018 med oförändrade avtalsvillkor.