Skip to content

Delårsrapport för perioden 1 september 2016 – 28 februari 2017

Fortsatta resultatförbättringar

Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till 11 Mkr, en förbättring på 10 Mkr jämfört med andra kvartalet föregående år. Sammantaget presterade de tre koncepten bättre än den svenska marknaden. Arbetet med omorienteringen av Polarn O. Pyret fortsätter att ge positiva effekter. Utmaningarna för Departments & Stores har dämpats under andra kvartalet. Brothers utvecklas i linje med föregående år.

ANDRA KVARTALET, 1 DECEMBER 2016 – 28 FEBRUARI 2017 I SAMMANDRAG

 • Försäljningen i jämförbara butiker i Sverige ökande under kvartalet med 0,6 procent, vilket var bättre än marknadens minskning om 2,4 procent.
 • Nettoomsättningen uppgick till 590 Mkr (573), en ökning med 3,1 procent.
 • Rörelseresultatet ökade till 11 Mkr (1).
 • Rörelseresultatet före avskrivningar för den senaste 12-månadersperioden uppgick till 116 Mkr (86).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -3 Mkr (-5), vilket motsvarar -0,08 kronor (-0,14) per aktie.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 26 Mkr (20).

PERIODEN, 1 SEPTEMBER 2016 – 28 FEBRUARI 2017 I SAMMANDRAG

 • Försäljningen i jämförbara butiker i Sverige minskade under perioden med 0,4 procent.
 • Nettoomsättningen uppgick till 1 175 Mkr (1 129), motsvarande en ökning med 4,0 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 57 Mkr (30).
 • Resultatet före skatt uppgick till 55 Mkr (26).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 55 Mkr (26), vilket motsvarar 1,63 kronor (0,76) per aktie.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 63 Mkr (36).