Skip to content

Delårsrapport för perioden 1 September 2018 – 31 maj 2019

Omstruktureringen fortskrider

Ökad nettoomsättning i kvartalet där tillväxten i e-handeln fortsatte. En svag jämförbar försäljningsutveckling som ändock var bättre än marknaderna. Readriven försäljning fortsatte att pressa bruttomarginalerna och därmed resultatet. Omstruktureringsarbetet är i full fart och tidig höst blir ägarförändringar en möjlighet. Rörelseresultatet före omstruktureringskostnader uppgick till -10 Mkr (6) i kvartalet.

TREDJE KVARTALET, 1 MARS 2019 – 31 MAJ 2019 I SAMMANDRAG

 • Nettoomsättningen ökade till 511 Mkr (510).
 • Jämförbar försäljning i alla länder för koncernen minskade med -1,1 procent.
 • Försäljningen i jämförbara enheter i Sverige minskade med -0,4 procent, vilket var bättre än marknadens nedgång om -4,8 procent.
 • Rörelseresultat före omstruktureringskostnader uppgick till -10 Mkr (6).
 • Rörelseresultatet uppgick till -17 Mkr (6).
 • Resultat efter skatt uppgick till -27 Mkr (3).
 • Resultat per aktie var -0,79 kronor (0,09).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 18 Mkr (3).

PERIODEN, 1 SEPTEMBER 2018 – 31 MAJ 2019 I SAMMANDRAG

 • Nettoomsättningen ökade till 1 715 Mkr (1 678).
 • Jämförbar försäljning i alla länder för koncernen ökade med 1,3 procent.
 • Försäljningen i jämförbara enheter i Sverige ökade med 1,3 procent, vilket var bättre än marknadens nedgång om -3,4 procent.
 • Rörelseresultat före omstruktureringskostnader uppgick till 14 Mkr (50).
 • Rörelseresultatet uppgick till -10 Mkr (50).
 • Resultat efter skatt uppgick till -36 Mkr (49).
 • Resultat per aktie var -1,07 kronor (1,45).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 92 Mkr (50).

Händelser under kvartalet

 • Departments & Stores öppnade en outletbutik på Stockholm Quality Outlet i Barkarby.
 • Polarn O. Pyret vann kategorin ”Bästa etiska varumärke” i 2019 Babyccino Awards.