Skip to content

Delårsrapport för perioden 1 september 2019 – 29 februari 2020

 

ANDRA KVARTALET, 1 DECEMBER 2019 – 29 FEBRUARI 2020 I SAMMANDRAG

 • Nettoomsättningen minskade till 561 Mkr (604).
 • Jämförbar försäljning i alla länder för koncernen minskade med -11,6 procent.
 • Försäljningen i jämförbara enheter i Sverige minskade med -9,4 procent, jämfört med marknadens uppgång om 0,1 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till -52 Mkr (-28).
 • Rörelseresultat, exklusive den nya redovisningsstandarden IFRS 16, uppgick till -55 Mkr (-28).
 • Resultat efter skatt uppgick till -63 Mkr (-35).
 • Resultat per aktie var -0,66 kronor (-1,02).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -32 Mkr (27).

 

PERIODEN, 1 SEPTEMBER 2019 – 29 FEBRUARI 2020 I SAMMANDRAG

 • Nettoomsättningen minskade till 1 134 Mkr (1 203).
 • Jämförbar försäljning i alla länder för koncernen minskade med -10,3 procent.
 • Försäljningen i jämförbara enheter i Sverige minskade med -8,9 procent, jämfört med marknadens nedgång om -1,2 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till -40 Mkr (7).
 • Rörelseresultat, exklusive den nya redovisningsstandarden IFRS 16, uppgick till -47 Mkr (7).
 • Resultat efter skatt uppgick till -67 Mkr (-9).
 • Resultat per aktie var -1,03 kronor (-0,27).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 68 Mkr (74).

 

Händelser under kvartalet UTGÅNG

 • I december slutfördes en företrädesemission som tillförde cirka 84,8 Mkr före emissionskostnader.

Händelser EFTER kvartaletS UTGÅNG

 • Pandemin Covid-19 har negativt påverkat försäljningen under mars. Försäljning och resultat för resterande kvartal kommer att bli negativt påverkade av pandemin men omfattning är svår att bedöma i nuläget pga av den föränderliga situationen.
 • Dotterbolagen Brothers AB, Departments & Stores Europe AB och Polarn O. Pyret AB ansökte om företagsrekonstruktion den 23 mars.