Skip to content

Delårsrapport för perioden 1 september 2020 – 28 februari 2021

Avyttringstid

Efter ett fokuserat arbete med att hitta nya ägare till dotterbolagen avyttrades Departments & Stores (inklusive Man of a kind) i februari samt att Polarn O. Pyret fick nya ägare i mars. Fokus ligger nu på att hitta en bra lösning för de kvarvarande delarna i koncernen med RNB och Brothers.

ANDRA KVARTALET, 1 DECEMBER 2020 – 28 FEBRUARI 2021 I SAMMANDRAG

 • Nettoomsättningen minskade till 47 Mkr (118).
 • Jämförbar försäljning i alla länder för alla affärsområden minskade med -26,2 procent (-11,6).
 • Försäljningen i jämförbara enheter i Sverige för alla affärsområden minskade med -29,4 procent (-9,4), jämfört med marknadens nedgång om -22,9 procent (0,1).
 • Rörelseresultatet för kvarvarande verksamheter uppgick till -40 Mkr (-28).
 • Resultat efter skatt för kvarvarande verksamheter uppgick till -50 Mkr (-38).
 • Resultat efter skatt uppgick till -173 Mkr (-63).
 • Resultat per aktie var -1,70 kronor (-0,66).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -35 Mkr (-32).

PERIODEN, 1 SEPTEMBER 2020 – 28 FEBRUARI 2021 I SAMMANDRAG

 • Nettoomsättningen minskade till 102 Mkr (235).
 • Jämförbar försäljning i alla länder för alla affärsområden minskade med -21,8, procent (-10,3).
 • Försäljningen i jämförbara enheter i Sverige för alla affärsområden minskade med -25,1 procent (-8,9), jämfört med marknadens nedgång om -28,4 procent (-1,2).
 • Rörelseresultatet för kvarvarande verksamheter uppgick till -20 Mkr (-59).
 • Resultat efter skatt för kvarvarande verksamheter uppgick till -40 Mkr (-77).
 • Resultat efter skatt uppgick till 16 Mkr (-67).
 • Resultat per aktie var 0,16 kronor (-1,03).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 35 Mkr (68).

HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • Verksamheten i affärsområdet Departments & Stores avyttrades i februari.

HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

 • Affärsområdet Polarn O. Pyret avyttrades till en preliminär köpeskilling om 353 Mkr.
 • Bolaget är fortsatt påverkat av restriktionerna till följd av covid-19 och den svenska modehandeln har ännu inte återgått till försäljningsnivåerna innan utbrottet av pandemin.