Skip to content

Förändrade rapporteringsrutiner

RNB RETAIL AND BRANDS upphör från och med räkenskapsåret 2013/2014 (som inleds 1 september 2013) med offentliggörande av den månatliga försäljningsutvecklingen.

Försäljningsutvecklingen kommer från och med räkenskapsåret 2013/2014 att redovisas i samband med kvartalsrapporternas offentliggörande. Försäljningen för första kvartalet 2013/2014 (perioden september till november) redovisas den 15 januari 2014.