Skip to content

Förändringari koncernledningen i RNB Retail and Brands

Som ett led i arbetet med förnyelse av verksamheterna i koncernens bolag genomförs under hösten förändringar i koncernledningen för RNB och i ledningen av RNB’s verksamheter. Överenskommelse har träffats om att Peter Bondelid lämnar sin roll som VD i Brothers och Lina Söderqvist, nuvarande VD på Departments & Stores, tar över som VD för Brothers. Yvonne Magnusson blir tillförordnad VD för Departments & Stores.

Peter Bondelid har under fem år framgångsrikt vänt Brothers från -45 mkr i rörelseresultat till +23 mkr men lämnar nu sin roll som VD. Lina Söderqvist tar över som VD för Brothers fr.o.m. den 16 oktober 2018. Fr o m den 1 oktober 2018 tar Yvonne Magnusson över som tf. VD för Departments & Stores (verksamheten på NK). Yvonne har en bred marknads- och VD-bakgrund och har bl.a. varit ledamot i NK´s företagarförening då hon var VD för Cervera. Därigenom vet Yvonne hur affärsmodellen för NK-verksamheten fungerar.

Utveckling och förnyelse av ledarskapet i verksamheternas nyckelroller är viktigt för att åstadkomma den kontinuerliga förändring som är nödvändig. Vi får genom förändringen bättre utväxling av Linas spetskompetens inom marknadsföring, säger Magnus Håkansson, VD och Koncernchef i RNB Retail and Brands.

Jag är glad över att få ansvar för Brothers som är välskött och i ett spännande skede med potential gällande bl.a. positionering och digitalmarknadsföring, säger Lina Söderqvist, tillträdande VD för Brothers.

Det har varit en otroligt positiv resa tillsammans med Brothers-teamet från negativa till positiva resultat, säger Peter Bondelid, avgående VD för Brothers.

Min erfarenhet skapar förutsättningar för kort startsträcka i rollen som VD för Departments & Stores, säger Yvonne Magnusson, tillträdande tf. VD för Departments & Stores.