Skip to content

Företagsrekonstruktionerna i RNB Retail and Brands dotterbolag avslutas

De fastställda ackordsförslagen från RNB Retail and Brands AB (publ) dotterbolag Brothers AB, Departments & Stores Europe AB och Polarn O. Pyret AB har vunnit laga kraft och företagsrekonstruktionerna avslutas.

Stockholms tingsrätt fastställde den 16 oktober de framlagda ackordsförslagen från Brothers AB, Departments & Stores Europe AB och Polarn O. Pyret AB. Dessa ackordsförslag har nu vunnit laga kraft. Företagsrekonstruktionerna avslutas därmed för alla tre bolagen.

I och med att företagsrekonstruktionerna är avslutade återgår bolagen till sedvanliga betalningsvillkor.

Ackordsvinsterna som uppkommer i första kvartalet uppskattas till mer än 200 Mkr, vilket kommunicerades i bokslutskommunikén för fjärde kvartalet.

Företagsrekonstruktionerna har givit möjligheter att se över alla delar i verksamheterna och de genomförda åtgärderna ger oss ett bra utgångsläge för att framöver se lönsamma affärsområden.”, säger Kristian Lustin, vd för RNB Retail and Brands.