Skip to content

Information om RNBs fortsatta process med att se över bolagets framtid

Så som informerats om i RNB Retail and Brands AB ("Bolaget") senaste kvartalsrapporter ser bolaget över möjligheterna att fortsätta som ett fristående börsnoterat företag.

I det arbetet undersöks flera olika alternativ, däribland att förvärva kompletterande verksamhet genom utgivande av nya aktier eller sälja existerande verksamhet och förvärva ny verksamhet. Bolaget undersöker även möjligheten att i samband med dessa alternativ genomföra en riktad emission till aktieägarna för att inhämta nytt kapital.

Alla alternativ som möjliggör bolagets fortsatta drift kräver dock en uppgörelse med bolagets obligations- och hybridobligationsägare. Detta då bolaget i dagsläget saknar finansiell förmåga att fullt ut betala ränta och amortera på nominell obligationsskuld. En lösning som bolaget ser som genomförbar är att hela eller delar av obligationen konverteras till nya aktier. Detta skulle troligtvis innebära att obligationsägarna blir den största ägargruppen.

RNBs målsättning är att under andra halvåret 2021 kunna meddela och informera om en lösning för bolagets fortsatta framtida drift.