Skip to content

Finansiella rapporter och presentationer

2012

27 december, 2012

RNB Årsredovisning 2011 - 2012

24 oktober, 2012

RNB Bokslutskommuniké 1 september 2011 – 31 augusti 2012

27 juni, 2012

RNB Delårsrapport 1 september 2011 – 31 maj 2012

30 mars, 2012

RNB Delårsrapport 1 september 2011 – 28 februari 2012

18 januari, 2012

RNB Delårsrapport 1 september 2011 – 30 november 2011