Skip to content

Finansiella rapporter och presentationer

2016

21 december, 2016

RNB Delårsrapport 1 september 2016 – 30 november 2016

30 november, 2016

RNB Årsredovisning 2015 - 2016

26 november, 2016

RNB Årsredovisning 2014 - 2015

19 oktober, 2016

RNB Bokslutskommuniké 1 september 2015 - 31 augusti 2016

23 juni, 2016

RNB Delårsrapport 1 september 2015 - 31 maj 2016

24 mars, 2016

RNB Delårsrapport 1 september 2015 - 29 februari 2016