Skip to content

Finansiella rapporter och presentationer

2017

21 december, 2017

RNB Delårsrapport 1 september 2017 - 30 november 2017

23 november, 2017

RNB Årsredovisning 2016 - 2017

12 oktober, 2017

RNB Bokslutskommuniké 1 september 2016 - 31 augusti 2017

21 juni, 2017

RNB Delårsrapport 1 september 2016 - 31 maj 2017

27 mars, 2017

RNB Delårsrapport 1 september 2016 - 28 februari 2017