Skip to content

Finansiella rapporter och presentationer

2018

20 december, 2018

RNB Delårsrapport 1 september 2018 - 30 november 2018

22 november, 2018

RNB Årsredovisning 2017-2018

11 oktober, 2018

RNB Bokslutskommuniké 1 september 2017 - 31 augusti 2018

27 juni, 2018

RNB Delårsrapport 1 september 2017 - 31 maj 2018

27 mars, 2018

RNB Delårsrapport 1 september 2017 - 28 februari 2018