Skip to content

Finansiella rapporter och presentationer

2019

19 december, 2019

RNB Delårsrapport 1 september 2019 - 30 november 2019

27 november, 2019

RNB Årsredovisning 2018-2019

10 oktober, 2019

RNB Bokslutskommuniké 1 september 2018 - 31 augusti 2019

26 juni, 2019

RNB Delårsrapport 1 september 2018 - 31 maj 2019

26 mars, 2019

RNB Delårsrapport 1 september 2018 - 28 februari 2019