Skip to content

Finansiella rapporter och presentationer

2020

12 december, 2020

RNB Delårsrapport 1 september 2020 - 30 november 2020

1 december, 2020

RNB Årsredovisning 2019-2020

22 oktober, 2020

RNB Bokslutskommuniké 1 september 2019 - 31 augusti 2020

8 juli, 2020

RNB Delårsrapport 1 september 2019 - 31 maj 2020

23 mars, 2020

RNB Delårsrapport 1 september 2019 - 28 februari 2020