Skip to content

Finansiella rapporter och presentationer

2021

17 december, 2021

Redeye Kapitalmarknadsdag

15 november, 2021

Redeye Life Science Day 2021

7 oktober, 2021

Penser Bank temadag medicinsk teknik

28 september, 2021

Redeye Medtech & Diagnostics Day

22 september, 2021

RNB Bokslutskommuniké 1 september 2020 - 31 augusti 2021

1 juli, 2021

RNB Delårsrapport 1 september 2020 - 31 maj 2021

15 april, 2021

RNB Delårsrapport 1 september 2020 - 28 februari 2021

2021

Årsredovisning 2020 (Coala Life)