Skip to content

Finansiella rapporter och presentationer

2021

22 september, 2021

RNB Bokslutskommuniké 1 september 2020 - 31 augusti 2021

1 juli, 2021

RNB Delårsrapport 1 september 2020 - 31 maj 2021

15 april, 2021

RNB Delårsrapport 1 september 2020 - 28 februari 2021