Skip to content

Finansiella rapporter och presentationer

2023

23 november, 2023

Delårsrapport januari - september 2023

11 augusti, 2023

Delårsrapport januari - juni 2023

4 maj, 2023

Delårsrapport januari - mars 2023

25 april, 2023

Årsredovisning 2022

31 mars, 2023

Bokslutskommuniké januari - december 2022

30 mars, 2023

Redeye Future of Healthcare Event