Skip to content

Investeringscase

1
Produkt som möter ett globalt medicinskt behov
Hjärt- och kärlsjukdomar är vår tids främsta dödsorsak. Många lever också med relaterade kroniska sjukdomar. Coala Life har som mål att radikalt förbättra livskvaliteten och det kliniska utfallet för de miljoner av patienter som är drabbade av kardiovaskulära sjukdomar.
2
Världsledande teknik- och plattformslösning
Coalas lösningar bygger på lång svensk forskning, unikt träffsäkra algoritmer och ett 30-tal patent. Coala systemet är CE- och FDA-godkänt och har använts på över 10 000 patienter.
3
Anslutna vårdgivare
Ökad livskvalitet för patienter och förbättrad vårdeffektivitet
Publicerade studier har visat att patienter som använt Coala har minskat sina symptom av hjärtklappning, har rapporterat ökad livskvalitet och hög nöjdhet. Vårdgivare rapporterar att Coala leder till högre vårdeffektivitet och kan minska köer i vården.
4
Godkänd och ersatt på USA-marknaden
Över 120 miljoner amerikaner är drabbade av kroniska kardiovaskulära sjukdomar. Många av dessa patienter har rätt till att få Coala Heart Monitor förskriven, som ersätts av alla amerikanska försäkringsbolag.
5
Ett team som vet hur man gör
Teamet bakom Coala har byggt globala medicintekniska bolag och flera har bakgrund från Abbott och Boston Scientific. Huvudkontoret ligger i Uppsala, och bolagets fokus ligger på expansion på USA-marknaden genom egen säljkår.