Skip to content

Investeringscase

1
Produkt som möter ett globalt medicinskt behov

Hjärt- och kärlsjukdomar är vår tids främsta dödsorsak och ännu fler lever med kroniska sjukdomar.

Coala Life har som mål att radikalt förbättra livskvaliteten och det kliniska utfallet för de miljoner av patienter som är drabbade av kardiovaskulära och andra kroniska sjukdomar.

2
Snabb tillväxt genom ledande teknik- och plattformslösning

Mer än hälften av den vuxna befolkningen i USA lider av en eller flera kroniska sjukdomar. Coala Life bedriver genom dotterbolaget QorumPartners distansövervakning av kroniskt sjuka patienter och växer snabbt.

Lösningarna för Coala Heart Monitor bygger på omfattande svensk forskning, träffsäkra algoritmer och ett 30-tal patent. Coala systemet är CE- och FDA-godkänt. Coala Lifes egen plattform utvecklas för att kunna hantera information från även andra mätinstrument utöver Coala Heart Monitor.

3
Anslutna vårdgivare
Ökad livskvalitet för patienter och förbättrad vårdeffektivitet

Publicerade studier har visat att övervakning av kroniskt sjuka patienter genom distansmonitorering (Remote Patient Monitoring, RPM) leder till bättre vård och minskade kostnader.

Studier visar också att patienter som använt Coalas hjärtmonitor upplever minskade symptom av hjärtklappning och ökad livskvalitet. Vårdgivare rapporterar att Coala leder till högre vårdeffektivitet och kan bidra till att minska vårdköer.

4
Godkänd och ersatt på USA-marknaden
Över hälften av alla vuxna amerikaner, ungefär 135 miljoner är drabbade av kroniska sjukdomar. Många av dessa patienter har rätt till att få RPM förskrivet av sin läkare, som ersätts av samtliga amerikanska försäkringsbolag.
5
Ett team som vet hur man gör
Teamet bakom Coala har byggt globala medicintekniska bolag och flera har bakgrund från Abbott och Boston Scientific. Huvudkontoret ligger i Uppsala, och bolagets fokus ligger på expansion på USA-marknaden genom egen säljkår.