Skip to content

JC omstruktureras och byter VD

Enligt vad som kommunicerades i samband med den nyligen avslutade nyemissionen genomförs en strategisk utvärdering av verksamheten inom JC. Den första delen i denna utvärdering är nu genomförd och innebär att JCs verksamhet kommer att omstruktureras kraftigt samt att ett antal olönsamma butiker kommer att läggas ned.

          Vi har utvärderat ett antal olika alternativ och de åtgärder vi nu genomför skapar förutsättningar för att snabbt reducera olönsamhet inom JC. Därmed skapas förutsättningar att kunna driva verksamheten vidare. Kampanjen ”Jeans for all” som lanserades i augusti 2012 och fokus på jeans har stärkt JCs marknadsledande position inom kategorin jeans. Sortimentet i övrigt har presterat en svag försäljning. Vi ska nu reducera risken och ytterligare öka fokus på jeans och jeansrelaterade produkter. Ett lönsamt JC är avgörande för att skapa värde för RNBs aktieägare samt skapa trygghet för JCs anställda samt franchisetagare, säger Magnus Håkansson, vd och koncernchef RNB RETAIL AND BRANDS.

Vilka butiker som kommer att läggas ned och tidsplanen för detta samt övriga åtgärder kopplade till omstruktureringen kommer att fastställas och kommuniceras under maj månad. Därtill kommer en fullständig översyn och omorientering av sortimentet att genomföras avseende kategorier och värdeerbjudande utöver jeans.

          Vi återkommer med fler detaljer och eventuellt ytterligare åtgärder kopplade till den strategiska översynen senast innan utgången av innevarande räkenskapsår. Jag vill passa på att påminna om att vi inte kommer att använda nyemissionslikviden till att täcka rörelseförluster inom JC, säger Magnus Håkansson.

Ny vd på JC

I samband med omstruktureringen och sortimentsöversynen kommer Peter Bondelid med omedelbar verkan att tillträda som tillförordnad vd för JC. Han efterträder Marthyn Inghamn på posten. Sökprocessen efter en ny ordinarie vd inleds nu.

          De åtgärder vi nu genomför och i och med att vi omstrukturerar och delvis omorienterar verksamheten inom JC gör att Marthyn Inghamn inte är rätt person att leda verksamheten in i framtiden. Beslutet är fattat i samförstånd med Marthyn, som har gjort en betydande insats för JC. Fokus på jeans förblir intakt och positionen ”Jeans for All” kommer även framöver vara bärande i arbetet med vändningen mot lönsamhet, säger Magnus Håkansson.

Tillförordnad vd Peter Bondelid arbetar inom RNB i rollen som Supply Chain Director sedan 2012, vilket han fortsätter med tillsammans med arbetet som tillförordnad vd för JC. Peter har en gedigen erfarenhet som managementkonsult samt därtill erfarenhet från ledande positioner inom detaljhandel.